Rola Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Jan Skórzyński, KBWE – polityczna broń obosieczna, 28.07.2015 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 19.11.2020 r.].
  • Statut Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 25.03.2015 r., dostępny w internecie: hfpr.pl [dostęp 19.11.2020 r.].
  • Sańczuk Anna, Po stronie wolności. 25 lat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce, Warszawa 2015.
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości, dostępny w internecie: hfpr.pl [dostęp 19.11.2020 r.].
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Uwagi i komentarze Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do projektu VII Sprawozdania Okresowego (…), 7.08.2015 r., dostępny w internecie: arch-bip.ms.gov.pl [dostęp 19.11.2020 r.].
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Prawa człowieka w sprawach precedensowych. Raport 2018, dostępny w internecie: hfpr.pl [dostęp 19.11.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 19.11.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida