Romanizacja i urbanizacja prowincji Imperium Romanum

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

 • Źródło: Tabula Banasitana, tłum. P. Lampkowska. Cytat za: Christ K., Historia Cesarstwa Rzymskiego, Poznań-Gniezno 2016, s. 588.
 • Źródło: Publiusz Eliusz Arystydes, Pochwała Rzymu, tłum. W. Madyda, rozdz. 93.
 • Źródło: Tabula Banasitana, tłum. P. Lampkowska. Cytat za: Karl Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego, tłum. A. Gierlińska, Poznań–Gniezno 2016, s. 588.
 • Źródło: Tacyt, Żywot Juliusza Agrykoli, tłum. S. Hammer, rozdział 21.
 • Źródło: List cesarza Augusta do urzędników, rady i ludu Rozos, tłum. P. Lampkowska. Cytat za: Christ K., Historia Cesarstwa Rzymskiego, Poznań-Gniezno 2016, s. 585.
 • Źródło: Seneka, Apocolocyntosis, czyli Udynienie boskiego Klaudiusza, tłum. L. Joachimowicz, rozdział 3.3.
 • Źródło: Tabula Banasitana, [w:] Christ K., Historia Cesarstwa Rzymskiego, tłum. P. Lampkowska, Poznań-Gniezno 2016, s. 588.
 • Źródło: Constitutio Antoniniana. Cytat za: Karl Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego, tłum. A. Gierlińska, Poznań–Gniezno 2016, s. 589.
 • Źródło: Karl Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego, tłum. A. Gierlińska, Poznań–Gniezno 2016, s. 589.
 • Źródło: Mary Beard, SPQR. Historia starożytnego Rzymu, tłum. N. Radowski, Poznań 2016, s. 452.
 • Źródło: Prusko-rosyjski traktat zawarty w Petersburgu 11 IV 1764 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Upadek międzynarodowego znaczenia Polski w wieku XVII–XVIII, t. 17, oprac. Z. Libiszowska, Warszawa 1960, s. 26.