Romantyczne odczuwanie świata. Oda o melancholii Johna Keatsa

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Juliusz Słowacki, Godzina myśli (fragment).
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Gdybym mógł tak nieprzerwanie (fragment), [w:] Wstęp do John Keats, 33 wiersze.
  • Źródło: Dominika Skiba, Melancholijno-frenetyczne skrzydła prowincji, czyli romantycy na wyspach fantazmatów, „Prace Literackie” 2012, nr 52, s. 21.
  • Źródło: John Keats, Oda o melancholii, tłum. Stanisław Barańczak.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Wstęp, [w:] John Keats, 33 wiersze, tłum. Stanisław Barańczak, Kraków 1997, s. 12.
  • Źródło: Justyna Bajda, Przekład intersemiotyczny. „Wyspa umarłychArnolda Böcklina w różnych stanach skupienia, „Academic Journal of Modern Philology” 2019, nr 8, s. 10–11.
  • Źródło: John Keats, [„O, Samotności!...”], [w:] John Keats, 33 wiersze, tłum. S. Barańczak, Kraków 1997, s. 19.
  • Źródło: Dominika Skiba, Melancholijno-frenetyczne skrzydła prowincji, czyli romantycy na wyspach fantazmatów, „Prace Literackie” 2012, nr 52, s. 23–24.
  • Źródło: Anna Nasiłowska, Melancholia, „Teksty Drugie” 1999, nr 3.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida