Romantyczni i rozważni. Fantazy Juliusza Słowackiego

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Mieczysław Inglot, Wstęp, [w:] Juliusz Słowacki, Fantazy, Wrocław 1985, s. 7.
  • Źródło: Mieczysław Inglot, Wstęp, [w:] Juliusz Słowacki, Fantazy, Wrocław 1985, s. 7–8.
  • Źródło: Mieczysław Inglot, Wstęp, [w:] Juliusz Słowacki, Fantazy, Wrocław 1985, s. 11.
  • Źródło: Mieczysław Inglot, Wstęp, [w:] Juliusz Słowacki, Fantazy, Wrocław 1985, s. 11–12.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Fantazy, oprac. M. Inglot, Wrocław 1985, s. 58–62.
  • Źródło: Marta Piwińska, Miłość romantyczna, Kraków 1984, s. 525–526.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Fantazy, oprac. M. Inglot, Wrocław 1985, s. 30–32.
  • Źródło: Mieczysław Inglot, [w:] Juliusz Słowacki, Fantazy, Wrocław 1985, s. 10–11.
  • Źródło: Wacław Borowy, Uwagi o „Fantazym” (fragmenty).