Równania wymierne, w których licznik i mianownik to jednomiany