Rozpoznawanie i analizowanie podstawowych problemów i zagadnień hermeneutyki na wybranych przykładach

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Hans-Georg Gadamer, Tekst i interpretacja, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, tłum. P. Dehnel, Kraków 2006.
  • Hans-Georg Gadamer, Tekst i interpretacja, [w:] Anna Burzyńska, Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. M. P. Markowski, tłum. P. Dehnel, Kraków 2006.
  • Hans-Georg Gadamer, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1977, nr 4/34.
  • Hans-Georg Gadamer, „Semantyka i hermeneutyka” 1977, nr 4/34.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida