Rozrachunek z poezją romantyczną w Nie‑Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Iwona Bartczak, „Nie-Boska komedia” – romantyczny moralitet, „Acta Universitatis Lodzienis” 2001, nr 4, s. 56.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, List do Henryka Reeva z 4 kwietnia 1833 roku (fragmenty).
  • Źródło: Ryszard Przybylski, Alina Witkowska, Romantyzm, Warszawa 2002, s. 387–388.
  • Źródło: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia (fragmenty).