Rozwiązywanie nierówności wielomianowych, które można sprowadzić do postaci iloczynowej metodą grupowania wyrazów