Rozwój szkolnictwa wyższego i nauki - osiągnięcia

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia 2022
Udostępnij

Autor:Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Ustawa z dnia 15 marca 1933 r., o szkołach akademickich, dostępny w internecie: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19330290247/O/D19330247.pdf.
  • Cytat za: T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986, s. 98.
  • Cytat za: W. Witwicki, Psychologia, t. 1, Warszawa 1962, str. 380-381.
  • Źródło: K. Popiński, System szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni polskich po 1945, s. 30, dostępny w internecie: https://dbc.wroc.pl/Content/72305/Popinski_System_szkolnictwa_wyzszego.pdf.
  • Cytat za: David Lloyd George, Wspomnienia wojenne, 1933 r., tekst dostępny online [w:] polona.pl.
  • Źródło: Oświadczenie kanclerza Rzeszy, Theobalda Bethmanna-Hollwega, złożone w sejmie Rzeszy, w sprawie pogwałcenia przez Niemcy neutralności Luksemburga i Belgii, z 4 VIII 1914 r., [w:] Wiek XX w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 22.