Strona główna Ruchy społeczne, cz. 1
Powrót

Ruchy społeczne, cz. 1

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Edwin Bendyk, Ruchy społeczne w epoce Internetu, dostępny w internecie: bendyk.blog.polityka.pl [dostęp 5.11.2020 r.].
  • Źródło: Stary i nowy ruch społeczny, dostępny w internecie: zielonazmiana.pl [dostęp 5.11.2020 r.].
  • Źródło: Malwina Antoniszczak, Wpływ ruchów społecznych na rozwój projektowania uniwersalnego, dostępny w internecie: formy.xyz [dostęp 5.11.2020 r.].
  • Źródło: Anna M. Kola, Ruch społeczny obywateli nauki jako przykład ruchów akademickich wprowadzających zmianę kulturową, „Rocznik Pedagogiczny” 2015, nr 38.
  • Źródło: Charles Tilly, Social movements and national politics, „Center of Research on Social Organization” 1979, nr 197, s. 12.
  • Źródło: Ron Eyerman, Andrew Jamison, Social Movements: A Cognitive Approach, Cambridge 1991, s. 44.
  • Źródło: Herbert Blumer, Collective behaviour, [w:] Review of Sociology Analysis of a Decade, red. Gittler, Nowy Jork 1951, s. 199.
  • Źródło: Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2007, s. 256.
  • Źródło: Neil Smelser, Theory of Collective Behaviour, Nowy Jork 1962, s. 3.