Satyryczna publicystyka Bolesława Prusa

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Magdalena Czachorowska, Bolesław Prus jako dziennikarz – stan badań i perspektywy badawcze, [w:] Studia językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 16, s. 78.
  • Źródło: Magdalena Czachorowska, Bolesław Prus jako dziennikarz – stan badań i perspektywy badawcze, [w:] Studia językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 16, s. 73.
  • Źródło: Czachorowska Czachorowska, Bolesław Prus jako dziennikarz – stan badań i perspektywy badawcze, [w:] Studia językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 16, s. 71.
  • Źródło: Sławomir Mizerski, Wysyp milionerów, „Polityka” 2012, nr 43.
  • Źródło: Bolesław Prus, Kroniki tygodniowe, „Kurier Codzienny” 1891, t. 55.
  • Źródło: Bolesław Prus, Kroniki tygodniowe, [w:] tegoż, Kurier Codzienny, t. 55, 1891.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida