Sejm Wielki (Czteroletni). Uchwalenie Konstytucji 3 maja

Tekst: Michał Kopczyński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja 3 maja (art. VI). Cytat za: tekst dostępny online: libr.sejm.gov.pl, [13.07.2022].
  • Źródło: Fragment Ustawy o miastach królewskich z dnia 18 kwietnia 1791 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 19: Miasta w Polsce w XVI-XVIII wieku, oprac. W. Szczygielski, Warszawa 1960, s. 35–36.
  • Źródło: Fragment broszury Franciszka Salezego Jezierskiego, [w:] Kuźnica Kołłątajowska. Wybór źródeł, oprac. B. Leśniodorski, Wrocław 1949, s. 37–46.
  • Źródło: Franciszek Zabłocki. Cytat za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, nr 45, Polska od Sejmu Wielkiego do trzeciego rozbioru, oprac. A.M. Skałkowski, Kraków 1923, s. 8.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida