Skandynawia i Normanowie

Autor:Grzegorz Samotiuk

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Cytat za: Thiago de Moraes, Atlas mitów, tłum. A. Nowak, Warszawa 2018, s. 79.
  • Źródło: Cyt. za: G. Chomicki, S. Sprawski, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 35.
  • Źródło: Cyt. za: G. Chomicki, S. Sprawski, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 34–35.
  • Źródło: Opis sekretarza ambasadora kalifa Bagdadu z podróży do krajów Słowian (ok. 921 n.e.), [w:] Merkuriusz Polski, Wydanie na 350-lecie czasopisma. Nr 351, s. 86-87. Merkuriusz Polski: dzieie wszystkiego świata w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey. Od 3. stycznia 1661. Cytat za: dostępny online: docplayer.pl.
  • Cytat za: Saxo Gramaticus, Gesta Danorum, księga X, w opracowaniu Fr. Winkela Horna, tłumaczenie: Jan Wolucki, dostępny w internecie.
  • Źródło: Nestor, Powieść minionych lat, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 15. Cytat za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, nr 22, Dzieje Litwy i Rusi przed unią z Polską, oprac. F. Koneczny, Kraków 1924, s. 1.