Skutki II wojny światowej

Autor: Grzegorz Samotiuk

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja Niemiec - Preambuła, [w:] USTAWA ZASADNICZA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC z 23 maja 1949 roku, tłum. B. Banaszak; A. Malicka, dostępny w internecie: biblioteka.sejm.gov.pl, s. 521. libr.sejm.gov.pl.
  • Źródło: , [w:] Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 1996.
  • Źródło: Jadwiga Kiwerska, Rozpad imperium brytyjskiego w Afryce, Warszawa 1989, s. 291–292.
  • Źródło: Marina Abramović, Pokonać mur. Wspomnienia, tłum. A. Bernaczyk, M. Hermanowska, Poznań 2018, s. 17–20.
  • Źródło: , [w:] Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, Dz.U.55.30.182, dostępny w internecie: prawo.pl, Warszawa 14.05.1955.
  • Źródło: , [w:] Niemcy w opinii własnej i świata, oprac. Joachim Glensk, Poznań 1994, s. 431.