Słowa‑klucze w liryce Eugeniusza Tkaczyszyna‑Dyckiego

Tekst: Kamil Brewiński-Mączka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

 • Źródło: Paweł Próchniak, Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Suplement. Literatura współczesna (1956-2006), red. Anna Skoczek, Bochnia – Kraków – Warszawa 2006, s. 371.
 • Źródło: Grzegorz Tomicki, Po obu stronach lustra. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Szczecin-Bezrzecze 2015, s. 146.
 • Źródło: A. Okopień-Sławińska, Słowa-klucze, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002, s. 512.
 • Źródło: Jacek Gutorow, Wiersze bez odpowiedzi, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 47, s. 88–89.
 • Źródło: Grzegorz Tomicki, Po obu stronach lustra. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Szczecin-Bezrzecze 2015, s. 147.
 • Źródło: Grzegorz Tomicki, Po obu stronach lustra. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Szczecin-Bezrzecze 2015, s. 158.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, XXVI. [zanim odkryłem twoją śmierć w pokoju], [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003 , Wrocław 2006, s. 31.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CCL. Płaszcz przeciwdeszczowy, [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 259.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Ale kto zobaczy..., [w:] Do matki, wybór Jan Nagrabiecki, Warszawa 1977, s. 224.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Obcy, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Andrzej Skrendo, Wrocław 2016, s. 44–45.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CCXXVI. [jesień już Panie a ja nie mam domu oprócz], [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 235.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CXXII. [i byłem bardziej nagi aniżeli], [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 131.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CCLXXII. Dziękczynienie, [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 281.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, I. [w moim małym domu zamieszkała niewiara], [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 5.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, XCVI. Piosenka dla Funi Bełskiej, [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 105.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CXVIII. Wiadomość z ostatniej chwili, [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 127.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CLXXVIII. [jestem ponownie w lubelskich domach], [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 187.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CLXV. [codziennie umiera ponad 1000 chorych], [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 174.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CLXII. Przyjście i odejście, [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 171.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CLV. Rekolekcje w 1988 roku, [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 164.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CLIV. Piosenka o wolności, [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 163.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CXXXIX. [dawniej kiedy umierał stary Dycki], [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 148.
 • Źródło: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, CVII. [przekonałeś się o gościnności zamkniętych szpitali], [w:] tegoż, Poezja jako miejsce na ziemi 1988–2003, Wrocław 2006, s. 116.
 • Źródło: Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych., red. Andrzej Chwalba, Warszawa 2004, s. 132–138.
 • Źródło: Lucjan Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Kraków 2002, s. 301–302.
 • Źródło: Władysław Stanisław Reymont, Chłopi.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida