Słownik filozoficzny: anarchizm

Tekst: Radosław Małek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Rybicki Robert, Popoemat urodzinowy dla MLB (fragment), [w:] tegoż, Pogo głosek.
  • Thomas Hobbes, Elementy filozofii, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1956.
  • Proudhon Pierre-Joseph, Notatki, Warszawa 1974.
  • Proudhon Pierre-Joseph, O sprawiedliwości w rewolucji i kościele, Warszawa 1974.
  • Berdyaev Nicolas, Slavery and Freedom, Londyn 1944.
  • Andrew Fiala, Anarchism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, dostępny w internecie: https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/anarchism/ [dostęp 8.07.2020 r.].
  • Michał Bakunin, Państwowość, anarchia, Warszawa 1965.