Słownik filozoficzny: uniwersalia

Tekst: Jacek Surzyn

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Abelard Piotr, Rozprawa o pojęciach ogólnych, [w:] Markiewicz Barbara, Od filozofów jońskich do Pascala. Wybór tekstów, Warszawa 1999.
  • O tym co istnieje, [w:] W. O. V. Quine, Z punktu widzenia logiki, Warszawa.
  • Piotr Abelard, Rozprawa o pojęciach ogólnych, Warszawa 2001.
  • Wilhelm Ockham, Ordinatio, Oxford 1956.
  • William Ockham, Expositio super Librum Perihermenias, Oxford 1956.