Słownik filozoficzny: wola powszechna

Tekst: Piotr Świercz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Źródło: Friedrich Engels, Karol Marks, Dzieła, t. 13, Warszawa 1960.
  • Źródło: Jean Jacques Rousseau, Umowa społeczna, tłum. Cz. Porębski, Warszawa 1966.
  • Źródło: Monteskiusz, O duchu praw, tłum. T. Boy–Żeleński, Kęty 1997.
  • Źródło: Nicolas Malebranche, Dialogi o metafizyce i religii, tłum. P. Rak, Kęty 2013.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida