Śmierć w literaturze średniowiecznej

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Dusza z ciała wyleciała... (przekaz wrocławski), [w:] Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wybór W. Rzepka, W. Wydra, Wrocław 1995.
  • Skarga umierającego (przekaz płocki), [w:] Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wybór W. Rzepka, W. Wydra, Wrocław 1995.
  • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, [w:] Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wybór W. Rzepka, W. Wydra, Wrocław 1995.
  • Legenda o świętym Aleksym, [w:] Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wybór W. Rzepka, W. Wydra, Wrocław 1995.
  • Pieśń o Rolandzie, oprac. A. Drzewicka, tłum. T. Żeleński-Boy, Wrocław 1991.
  • Kaczkowski ks. Jan, Posłowie, [w:] Kaczkowski ks. Jan, Żyłka Piotr, Życie na pełnej petardzie. Czyli wiara, polędwica i miłość, Kraków 2015.
  • Włodarski Marcin, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987.
  • Huizinga Johan, Jesień średniowiecza, Warszawa 1992.
  • Włodarski Maciej, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987.