Społeczeństwo Polski dzielnicowej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Cytat za: Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska - Bondaruk, S. B. Lenard, PWN, Warszawa 1997, s. 229-232.
  • Cytat za: Miasta i mieszczaństwo średniowiecza do schyłku XV w. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Opracował R.Heck, zeszyt 8. Warszawa 1959, s. 50.