Społeczeństwo XIX wieku

Szkoła ponadpodstawowa
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Michał Kopczyński, Maciej Przybyliński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Program erfurcki z 20 października 1891 r. (fragmenty), [w:] Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. XIX wiek, Warszawa 2014, s. 191.
  • Źródło: B. Russell, Perspektywy cywilizacji przemysłowej, t. 1, Warszawa 1933, s. 175. Cytat za: M. Gładysz, Historia II. Podręcznik do klasy drugiej liceum i technikum, cz. 1, Od oświecenia do 1918 roku, GWO, Gdańsk 2002, s. 175.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida