Sposoby eksponowania ludzkiego cierpienia w Lamencie świętokrzyskim

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Drewno, [w:] tegoż, Poezja, t. 2, red. J. Stolarczyk, Wrocław 2006, s. 32.
  • Źródło: Umberto Eco, Męka, śmierć, męczeństwo, [w:] tegoż, Historia brzydoty, tłum. A. Gołębiewska, Poznań 2007, s. 49.
  • Źródło: Umberto Eco, Męka, śmierć, męczeństwo, [w:] tegoż, Historia brzydoty, Poznań 2007, s. 49.
  • Źródło: Psalm 38 (37), [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków orginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. trzecie poprawione, Poznań–Warszawa 1980, s. 602.
  • Źródło: Lament świętokrzyski, [w:] Jerzy Starnawski, Średniowieczna poezja religijna, Warszawa 1952, s. 81–82.