Stanisław Wyspiański: spadkobierca wielkich romantyków

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Wyspiański, Akropolis, [w:] Stanisław Wyspiański, Dramaty wybrane, t. 2, Kraków 1972, s. 85–88.
  • Źródło: Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie.