Strona główna Staropolski bestseller, czyli Żywoty świętych Piotra Skargi
Powrót

Staropolski bestseller, czyli Żywoty świętych Piotra Skargi

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Piotr Skarga, Żywot Św. Tomasza Apostoła, [w:] tegoż, Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu…, t. 2, Chicago 1893, s. 89–90.
 • Źródło: Piotr Skarga, Żywot Św. Tomasza Apostoła, [w:] tegoż, Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu…, t. 2, Chicago 1893, s. 606.
 • Źródło: Czesław Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1987, s. 7.
 • Źródło: Czesław Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1987, s. 9–10.
 • Źródło: Janusz Tazbir, Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa 1978, s. 99.
 • Źródło: Henryk Barycz, Z dziejów jednej książki, [w:] tegoż, Z epoki renesansu, reformacji i baroku, Warszawa 1971, s. 663.
 • Źródło: Anna Kapuścińska, „Żywoty Świętych” Piotra Skargi. Hagiografia – parenetyka – duchowość, Szczecin 2008, s. 56.
 • Źródło: Anna Kapuścińska, „Żywoty Świętych” Piotra Skargi. Hagiografia – parenetyka – duchowość, Szczecin 2008, s. 52.
 • Źródło: Anna Kapuścińska, „Żywoty Świętych” Piotra Skargi. Hagiografia – parenetyka – duchowość, Szczecin 2008, s. 54.
 • Źródło: Henryk Barycz, Z dziejów jednej książki, [w:] tegoż, Z epoki renesansu, reformacji i baroku, Warszawa 1971, s. 653–657.
 • Źródło: Anna Kapuścińska, „Żywoty Świętych” Piotra Skargi. Hagiografia – parenetyka – duchowość, Szczecin 2008, s. 27, 31, 36.
 • Źródło: Jakub de Voragine, Legenda na dzień św. Krzysztofa, [w:] tegoż, Złota legenda. Wybór, tłum. J. Pleziowa, Wrocław 1994, s. 446–454.
 • Źródło: Piotr Skarga, Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu, Kraków 1610, s. Br.
 • Źródło: Karol Miarka, Przedmowa, [w:] Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dnie roku, Mikołów — Warszawa 1910.
 • .
 • Źródło: 7-go Marca.
  Żywot świętego Tomasza z Akwinu, Nauczyciela Kościoła.
  , [w:] o. Otto Bitschnau, o. Prokop Leszczyński, ks. Piotr Skarga, Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dnie roku, Mikołów — Warszawa 1910, s. 225.