Status społeczny

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Hardy Thomas, Więzy miłości. Juda nieznany, Zakrzewo 2016.
  • Kłopot Stanisław Witold, Wykłady ze wstępu do socjologii [maszynopis niepublikowany].
  • I. Tomescu-Dubrow, K. Janicka, K. M. Słomczyński, Zmiany w strukturze klasowej, [w:] Strukturalizacja społeczeństwa polskiego. Ewolucja paradygmatu, red. K. Janicka, K. M. Słomczyński, W. Wesołowski, Warszawa 2013.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida