Status społeczny

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Thomas Hardy, Więzy miłości. Juda nieznany, Zakrzewo 2016, s. 93.
  • Źródło: Stanisław Witold Kłopot, Wykłady ze wstępu do socjologii [maszynopis niepublikowany].
  • Źródło: I. Tomescu-Dubrow, K. Janicka, K. M. Słomczyński, Zmiany w strukturze klasowej, [w:] Strukturalizacja społeczeństwa polskiego. Ewolucja paradygmatu, red. K. Janicka, K. M. Słomczyński, W. Wesołowski, Warszawa 2013, s. 383.