Stoicyzm i epikureizm w literaturze i kulturze

Liceum ogólnokształcące i technikum
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Tomasz Tomasik

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

 • Źródło: Horacy, Pieśń IX: Sorakte, [w:] Zygmunt Kubiak, Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian., tłum. Zygmunt Kubiak, Warszawa 1999, s. 468–469.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń XIV, [w:] tegoż, Jana Kochanowskiego Dzieła polskie. Pieśni, t. Księgi pierwsze, oprac. Jan Lorentowicz, Warszawa 1919.
 • Źródło: Leopold Staff, Przedśpiew, [w:] Leopold Staff, Gałąź kwitnąca , Warszawa 1922, s. 5.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Kamyk, [w:] tegoż, Wiersze zebrane., oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2011, s. 725.
 • Źródło: Horacy, Pieśń IX, [w:] tegoż, Pieśni, ks.I, tłum. Zygmunt Kubiak.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Do Marka Aurelego, [w:] Struna światła, 1956.
 • Źródło: Marek Krajewski, Doskonałość dzięki innym, „Znak” 2019 r., nr 764, dostępny w internecie: www.miesiecznik.znak.com.pl/doskonalosc-dzieki-innym-marek-krajewski/ [dostęp 14.10.2020 r.].
 • Źródło: Leopold Staff, Przedśpiew, [w:] tegoż, Gałąź kwitnąca.
 • Źródło: Marek Aureliusz, Rozmyślania, t. II, s. 17.
 • Źródło: Jan Lechoń, Mochnacki , [w:] tegoż, Poezje, Wrocław 1990, s. 16.
 • Źródło: Epikur.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida