Strona główna Struktura parlamentu
Powrót

Struktura parlamentu

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Sejmowa komisja finansów za udzieleniem rządowi absolutorium za 2017 r., 21.06.2018 r., dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 24.04.2020 r.].
  • Źródło: Rafał Chabasiński, Izba wyższa parlamentu jest cieniem Sejmu – po co nam właściwie Senat?, dostępny w internecie: bezprawnik.pl [dostęp 8.10.2019 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 7.10.2019 r.].