Subkultura i kontrkultura

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jerzy Doroszkiewicz, Dzieci kwiaty PRL-u. Co robią wyśmiewani i ścigani przez milicję pierwsi polscy hipisi?, 2.03.2016 r., dostępny w internecie: poranny.pl [dostęp 4.07.2020 r.].
  • Źródło: Encyklopedia PWN: subkultura, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 21.07.2020 r.].
  • Źródło: Wycofanie (socjologia), dostępny w internecie: encyklopedia.biolog.pl [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: Klaudia Adamowicz, Od subkultury do postsubkultury. Zmiany w obszarze dzisiejszej kultury alternatywnej, „Estetyka i Krytyka”, nr 29 (2/2013), dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: Siergiej Iwanow, Jekatierina Szapinskaja, Subkultury w kontekście kultury popularnej: od subkulturowego protestu do postsubkulturowego konsumpcjonizmu, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr 4, s. 102.
  • Źródło: Barbara Kałdon, Uwarunkowania i profilaktyka uczestnictwa młodzieży w subkulturach, „Resocjalizacja Polska” 2014, nr 6, s. 48.
  • Źródło: Wioletta Knapik, „Czas plemion?”, Michel Maffesoli, Warszawa 2008 [recenzja], „Przestrzeń Społeczna” 2011, nr 1/2.