Świat totalitarny. Wizja Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga‑Grudzińskiego

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu (fragmenty).
  • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty).
  • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2019, s. 79–93.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida