System rządów w Polsce

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Wojciech Tumidalski, Wybory na prezydenta Rzeszowa: premier wyznaczył przedterminową datę, 1.03.2021 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 3.03.2021 r.].
  • Anna Rakowska-Trela, Zasada suwerenności narodu a zasada państwa prawa. Między harmonią a konfliktem, dostępny w internecie: dspace.uni.lodz.pl [dostęp 3.03.2021 r.].
  • CeK, Zgromadzenie Narodowe. Kiedy? Czym ono jest? W jakich sytuacjach dochodzi do jego zwołania?, 4.08.2020 r., dostępny w internecie: wiadomosci.gazeta.pl [dostęp 3.03.2021 r.].
  • (…), dostępny w internecie: (…) [dostęp 2.03.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida