Strona główna Systemy partyjne – Polska po 1989 r. – ewolucja systemu partyjnego
Powrót

Systemy partyjne – Polska po 1989 r. – ewolucja systemu partyjnego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kształt sceny politycznej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Hanna Suchocka, Toruńskie studia polsko-włoskie, Toruń 2016, s. 16.
  • Źródło: Kształt sceny politycznej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Hanna Suchocka, Toruńskie studia polsko-włoskie, Toruń 2016, s. 19.
  • Źródło: Komitety Obywatelskie, dostępny w internecie: encysol.pl [dostęp 19.06.2020 r.].
  • Źródło: Jarosław Heydrych, Amerykański system wyborczy – czy w Polsce również się sprawdzi?, 2010 r., dostępny w internecie: repozytorium.amu.edu.pl [dostęp 19.06.2020 r.].