Systemy partyjne we współczesnym świecie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ryszard Herbut, System partyjny, [w:] Encyklopedia politologii, t. 3, red. Marek Żmigrodzki, Kraków 1999, s. 251.
  • Źródło: Wojciech Rafałowski, Politologiczne i socjologiczne teorie fragmentacji systemów partyjnych: Od izolacji do interakcji, „Studia Socjologiczne” 2013, t. 3, s. 210.
  • Źródło: Wyniki wyborów do Bundestagu w Niemczech w latach 1994–2013: Partie, które utworzyły rząd w wyniku wyborów, dostępny w internecie: parties‑and‑elections.eu [dostęp 26.03.2020 r.].
  • Źródło: Tomasz Mickiewicz, System wielopartyjny i strategiczne zachowania wyborców, „Ehtos” 1993 r., dostępny w internecie: dlibra.kul.pl [dostęp 26.03.2020 r.].
  • Źródło: Łukasz Jakubiak, System partyjny Francji, „System partyjny państw Unii Europejskiej” 2010 r., dostępny w internecie: ruj.uj.edu.pl [dostęp 26.03.2020 r.].