Sytuacja na Ziemiach Zabranych w okresie międzypowstaniowym

Autor:Adam Świątek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Ustawa i statut Związku Kobiecego. Cytat za: Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w guberni kijowskiej, Szymon Konarski, red. Magdalena Micińska, Warszawa 2009, s. 145.
  • Źródło: Księga rodzaju narodu ukraińskiego (Prawo Boże), tekst roboczego tłumaczenia na użytek wykładu „Polskie i ukraińskie narracje dawnej Rzeczypospolitej” w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prawa autorskie zastrzeżone., dostępny w internecie: kazwoy.wordpress.com.
  • Cytat za: Encyklopedia PWN, encyklopedia.pwn.pl.
  • Źródło: Wojna francusko - pruska w ocenie profesora Stanisława Salmonowicza:, [w:] Stanisław Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 2004, s. 421.
  • Źródło: Wojna francusko-niemiecka we wspomnieniach Polaka, Józefa Ciupki, walczącego po stronie niemieckiej w 59. pułku piechoty, wchodzącym w skład V korpusu poznańskiego (pisownia oryginalna):, [w:] Jerzy Myszor, Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870-1871, Katowice 2014, s. 340.
  • Źródło: Deklaracja programowa Komuny Paryskiej, [w:] Wiek XIX w źródłach, oprac. M.Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 275.
  • Źródło: Maciej Łowicki, Duch Akademii Wileńskiej, [w:] Szymon Konarski, Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Litwie i Białorusi, red. A. Brus, Warszawa 2015, s. 121–122.
  • Źródło: Zygmunt Starorypiński, Wspomnienia z różnych lat, [w:] Konstanty Borowski, Zygmunt Starorypiński, Między Kamieńcem i Archangielskiem. Dwa pamiętniki powstańców z roku 1863, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1986, s. 35–37.
  • Źródło: Wincenty Pol, Mohort, dostępny w internecie: pl.wikisource.org.