Sytuacje graniczne

Tekst: Damian Michałowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku, Kraków 2009, s. 431.
  • Źródło: Tadeusz Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych. O życiu, o śmierci, Kraków 1995, s. 124–125.
  • Źródło: Czesława Piecuch, Jaspersa człowiek w sytuacjach granicznych, Warszawa-Kraków 2001, s. 149.
  • Źródło: Karl Jaspers, Problem winy, Człowiek i Światopogląd, tłum. J. Garewicz, 1973, s. 161.
  • Źródło: Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum. Anna Wołkowicz, Wrocław 2000, s. 15.
  • Źródło: Czesława Piecuch, Jaspersa człowiek w sytuacjach granicznych, [w:] tejże, Człowiek metafizyczny , Warszawa-Kraków, s. 159.
  • Źródło: Czesława Piecuch, Jaspersa człowiek w sytuacjach granicznych, [w:] tejże, Człowiek metafizyczny , Warszawa-Kraków 2001, s. 158.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida