Szlachetna prostota i spokojna wielkość

Tekst: Izabela Magdziarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Johann Joachim Winckelmann, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł, [w:] Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700–1870, tłum. J. Maurin-Białostocka, wybór E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 1974, s. 181–182, 191–193, 198.
  • Źródło: Hugh Honour, Neoklasycyzm, tłum. W. Juszczak, Warszawa 1972, s. 52.
  • Źródło: Hugh Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972, s. 20–21.
  • Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1979, s. 349–350.
  • Źródło: Hugh Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972, s. 179–181.
  • Źródło: Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. 2, Warszawa 1991, s. 241, 243–244.
  • Źródło: Adam Kotula, Piotr Kowalski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980, s. 16.
  • Źródło: Adam Kotula, Piotr Kowalski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980, s. 17–18.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Dusiołek, [w:] Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1983, s. 68–70.