Tańczący kongres – nowy ład europejski po wojnach napoleońskich

Autor: Karolina Leśniak

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Władysław Zajewski, Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim, „Czasy Nowożytne”, t. 21, 2008, s. 41, dostępny na stronie bazhum.muzhp.pl.
  • Źródło: Niemiecki akt związkowy z 8.06.1815 r., [w:] Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, oprac. A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiórowski, Poznań 2002, s. 191.
  • Źródło: Akt Świętego Przymierza z 1815 r., [w:] Wiek XIX w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 75.
  • Cytat za: Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815–1945, Warszawa 2007, s. 27–28.
  • Cytat za: Małgorzata Łakota-Micker, Instrumentarium przyszłego dyplomaty, Legens. Publishing Workshop, Londyn 2016, s. 16, dostępne online: repozytorium.uni.wroc.pl.
  • Cytat za: Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815–1945, Warszawa 2007, s. 36.
  • Cytat za: Mieczysław Żywczyński, Historia powszechna 1789–1870, Warszawa 2008, s. 194.
  • Źródło: Prokopiusz z Cezarei, O ustroju i zwyczajach Słowian naddunajskich, [w:] Słowiańszczyzna pierwotna. Materiały źródłowe do historii Polski epoki feudalnej, oprac. Gerard Labuda, Warszawa 1954.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida