Tożsamość polska członków Polonii

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: Mariusz Gaj oraz zespół Contentplus.pl Sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl Sp. z o.o. oraz Englishsquare.pl sp. z o.o.

Scenariusz: Paulina Wierzbińska

Bibliografia:

  • Źródło: Jarosław Derlicki, Narodziny czy odrodzenie? Polska tożsamość w Mołdawii, „Etnografia Polska” 2003, t. XLVII, s. 179.
  • Źródło: Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020, 2015 r., dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 13.03.2020 r.].
  • Źródło: Statut Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dostępny w internecie: wspolnotapolska.org.pl [dostęp 13.03.2020 r.].
  • Źródło: Tomasz Ferenc, Polska, Polonia, Polacy. Niejednoznaczność opinii, uczuć i postaw wśród współczesnych artystów‑emigrantów , „Kultura Współczesna: Teoria, Interpretacje, Krytyka” 2015, nr 1, s. 146.