Strona główna Tradycje tolerancji religijnej
Powrót

Tradycje tolerancji religijnej

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Paweł Włodkowic, Traktat o władzy papieża i cesarza w stosunku do niewiernych, 1416.
  • Źródło: Janusz Tazbir, Dzieje polskiej tolerancji, Warszawa 1973, s. 77.
  • Źródło: Hubert Juchimiuk, Państwo bez stosów. Czy z doświadczeń polskich w zakresie tolerancji religijnej i kulturowej może czerpać współczesna Europa?, „Historia i świat”, nr 6/2017, dostępny w internecie: repozytorium.uph.edu.pl [dostęp 26.02.2021 r.].