Transgresje i regresje morskie oraz ich wpływ na rozwój świata organicznego

Tekst: Anna Ruszczyk, Ewa Malinowska

Scenariusz lekcji: Ewa Malinowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.