Typy reżimów i koncepcje demokracji

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Antoszewski Andrzej, Reżim polityczny, [w:] Studia z teorii polityki, t. 1, red. A.W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 1999.
  • Reżim polityczny, [w:] Antoszewski Andrzej, Studia z teorii polityki, t. I, Wrocław 1999.
  • Konrad Wojciechowski, O idealnej demokracji, 4.05.2009 r., dostępny w internecie: publicystyka.ngo.pl [dostęp 25.03.2020 r.].
  • Konstytucja Federacji Rosyjskiej, tłum. Andrzej Kubik, dostępny w internecie: gdansk.mid.ru [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Aleksandra Soboń-Smyk, Raport Freedom House: nowe metody działania reżimów niedemokratycznych, 27.11.2009 r., dostępny w internecie: publicystyka.ngo.pl [dostęp 25.03.2020 r.].
  • Rafał Klepka, Autorytaryzm, dostępny w internecie: researchgate.com [dostęp 25.03.2020 r.].
  • Waldemar Paruch, Autorytaryzm w Europie XX wieku. Zarys analizy politologicznej cech systemu politycznego, Lublin 2009.
  • (…), dostępny w internecie: biblioteka.sejm.gov.pl [dostęp 25.03.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida