Ustrój Polski Ludowej

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, red. S. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 145.
  • Źródło: Hymn państwowej organizacji „Służba Polsce”, [w:] Europa. Nasza historia. Klasa 8: Historia w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności, Warszawa 2020, s. 84.
  • Źródło: Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232, dostępny w internecie: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19520330232.