W imię zysku

Liceum ogólnokształcące i technikum
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Uchwała zjazdu miast hanzeatyckich w Lubece z 18 V 1447, [w:] Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 241–242.
  • Źródło: Układ między Lubeką a Hamburgiem, [w:] J. Iluk, A. Paner, Na tabliczce papirusie i pergaminie, Koszalin 1997, s. 232.