W kręgu oświeceniowego sentymentalizmu – Do Justyny. Tęskność na wiosnę Franciszka Karpińskiego

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Miłosz Czesław, Wiersze wszystkie, Kraków 2011.
  • Kostkiewiczowa Teresa, Oświecenie. Słownik literatury polskiej, Gdańsk 2007.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida