W poszukiwaniu skarbów – związki sztuki starogreckiej z eposami Homera

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Bibliografia:

 • Źródło: Tomasz Scheffler, Z badań nad starogrecką refleksją nad człowiekiem, władzą, prawem i sprawiedliwością: Homer, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2012, s. 22–23.
 • Źródło: Elżbieta Makowiecka, Sztuka Grecka, Warszawa 2006, s. 9.
 • Źródło: Elżbieta Makowiecka, Sztuka Grecka, Warszawa 2006, s. 22.
 • Źródło: Elżbieta Makowiecka, Sztuka Grecka, Warszawa 2006, s. 27.
 • Źródło: Elżbieta Makowiecka, Sztuka Grecka, Warszawa 2006, s. 57.
 • Źródło: Elżbieta Makowiecka, Sztuka Grecka, Warszawa 2006, s. 101–102.
 • Źródło: Arystoteles, Poetyka, [w:] Retoryka, Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, tłum. H. Podbielski, Warszawa 2009, s. 321.
 • Źródło: Arystoteles, Poetyka, [w:] Retoryka, Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, tłum. H. Podbielski, Warszawa 2009, s. 357.
 • Źródło: C. W. Ceram, Bogowie, groby i uczeni, tłum. J. Nowacki, Warszawa 1958, s. 25–26.
 • Źródło: Hanna Szelest, Maria Cybowska, Historia literatury starożytnej, Warszawa 2007, s. 18–19.
 • Źródło: Maria Cybowska, Hanna Szelest, Historia literatury starożytnej, Warszawa 2007, s. 21.
 • Źródło: Hanna Szelest, Maria Cybowska, Historia literatury starożytnej, Warszawa 2007, s. 20.
 • Źródło: Cyt. za: Karina Jarzyńska, Eposy świata, Warszawa 2011, s. 12.
 • Źródło: Hanna Szelest, Maria Cybowska, Historia literatury starożytnej, Warszawa 2007, s. 20–21.
 • Źródło: C. W. Ceram, Bogowie, groby i uczeni, tłum. J. Nowacki, Warszawa 1958, s. 25–26.
 • Źródło: C. W. Ceram, Bogowie, groby i uczeni, tłum. J. Nowacki, Warszawa 1958, s. 25.
 • Źródło: Homer, Iliada, tłum. F. Ks. Dmochowski, Kraków 2006, s. 205–206.
 • Źródło: Alberto Manguel, Homer. Iliada i Odyseja. Biografia, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2010, s. 134–135.
 • Źródło: Homer, Iliada, tłum. F. K. Dmochowski, Kraków 2006, s. 176.