W przededniu pożaru. Problem kozacki i wojsko zaporoskie w I poł. XVII w.

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: artykuł Chadzki kozackie, Wikipedia.org.
  • Cytat za: Stefan Ciara, artykuł Kniaziowie Wiśniowieccy, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2011.
  • Cytat za: artykuł Kozacka Ukraina w oczach cudzoziemca, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na podstawie: Zbigniew Wójcik, „Mówią Wieki” 1960, nr 2.
  • Ordynacja wojska zaporoskiego regestrowego w służbie Rzeczypospolitej będącego, [w:] Serczyk Władysław A, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku , Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław, 1984.