Warszawa w Lalce i na fotografii z epoki

Tekst: Jacek Leociak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Leociak Jacek, Redukcja elementów rosyjskich w Lalce, [w:] tegoż, Warszawa w Lalce i na fotografii z epoki.
  • Bolesław Prus, Lalka, dostępny w internecie: https://literat.ug.edu.pl/lalka/index.htm.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida