Warszawa w oczach Prusa – felietonisty

Tekst: Leszek Pułka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Bolesław Prus, Kronika tygodniowa, „"Kurier Warszawski"” 4.06.1879, nr 98. Cytat za: A. M. Pycka, Przekraczanie granic w dyskursie publicystycznym Bolesława Prusa, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" XVIII, 2012, s. 147-148.
 • Źródło: Bolesław Prus, Kronika tygodniowa, „"Kurier Warszawski"” 3.05.1879, nr 98. Cytat za: A. M. Pycka, Przekraczanie granic w dyskursie publicystycznym Bolesława Prusa, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" XVIII, 2012, s. 145.
 • Źródło: Bolesław Prus, Kronika tygodniowa, „"Kurier Warszawski"” 27.03.1879, nr 68. Cytat za: A. M. Pycka, Przekraczanie granic w dyskursie publicystycznym Bolesława Prusa, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" XVIII, 2012, s. 144.
 • Źródło: Bolesław Prus, Kronika tygodniowa, „"Kurier Warszawski"” 17.05.1879, nr 98, s. 141–142. Cytat za: A. M. Pycka, Przekraczanie granic w dyskursie publicystycznym Bolesława Prusa, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" XVIII, 2012, s. 141-142.
 • Źródło: Zygmunt Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 37.
 • Źródło: Zygmunt Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 33.
 • Źródło: Zygmunt Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 31.
 • Źródło: Zygmunt Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972, s. 25–26.
 • Źródło: Bolesław Prus, Kronika tygodniowa – „Kurier Warszawski” nr 34, 1881, dostępny w internecie: https://pl.wikisource.org/wiki/Kronika_tygodniowa,_Kurier_Warszawski_1881,_Nr_34.
 • Źródło: Bolesław Prus, Kroniki, t. 1, oprac. S. Fita, wybór S. Fita, Warszawa 1987, s. 31–32.
 • Źródło: Bolesław Prus, Kroniki, t. 1, oprac. S. Fita, Warszawa 1987, s. 49–50.
 • Źródło: Anna Małgorzata Pycka, Przekraczanie granic w dyskursie publicystycznym Bolesława Prusa, [w:] „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej”, 2012, s. 139–140.
 • Źródło: Bolesław Prus, Kroniki, t. 1, cz. 2, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1956, s. 190–191.
 • Źródło: Bolesław Prus, Kroniki, t. 1, oprac. S. Fita, wybór S. Fita, Warszawa 1987, s. 48–49.
 • Źródło: Bolesław Prus, Kroniki, t. 4, cz. 2, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1955, s. 53.