Warsztaty interpretacyjne. Bolesław Leśmian Jadwiga

Tekst: Marta Tomczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Projekt prezentacji multimedialnej: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

 • Źródło: Johann Wolfgang Goethe, Król Olszyn, tłum. W. Syrokomla.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Tren VI.
 • Źródło: Sebastian Duda, Głosy z tego, tamtego i nie-tamtego świata. Próby teologa z Leśmianem, „Więź”, nr lato 2017.
 • Źródło: Maria Podraza-Kwiatkowska, Gdzie umieścić Leśmiana?, [w:] tegoż, Somnambulicy – dekadenci – herosi, Kraków 1985, s. 314.
 • Źródło: Maria Podraza-Kwiatkowska, Gdzie umieścić Leśmiana?, [w:] tegoż, Somnambulicy – dekadenci – herosi, Kraków 1985, s. 322.
 • Źródło: Z rozmyślań o Bergsonie , [w:] Bolesław Leśmian, Szkice literackie, Warszawa 1959, s. 40.
 • Źródło: Bolesław Leśmian, Dwaj Macieje, [w:] tegoż, Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa 2010.
 • Źródło: Kazimierz Wyka, Bolesław Leśmian. Dwa utwory, [w:] Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001, s. 239.
 • Źródło: Maria Jakitowicz, Wstęp, [w:] Poezje zebrane, Toruń 2000, s. 22.
 • Źródło: Maria Jakitowicz, Wstęp, [w:] Bolesław Leśmian, Poezje zebrane, Toruń 2000, s. 10.
 • Źródło: Marian Stala, Jam jest miejsce spotkania. Duch, dusza i ciało w poetyckiej antropologii Leśmiana, [w:] W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej, red. M. Stala, F. Ziejka, Kraków 2001, s. 122.
 • Źródło: Jerzy Kwiatkowski, Główne nurty poezji dwudziestolecia, [w:] Obraz literatury polskiej, S. VI: Literatura polska w okresie międzywojennym, t. 2, red. J. Kwiatkowski, J. Kądziela, I. Wyczańska, Kraków 1979, s. 24.
 • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1988, s. 351.
 • Źródło: Marian Stala, Jam jest miejsce spotkania. Duch, dusza i ciało w poetyckiej antropologii Leśmiana, [w:] W kręgu MłodejPolski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej, red. M. Stala, F. Ziejka, Kraków 2001, s. 112–124.
 • Źródło: Piotr Łopuszański, Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią, Warszawa 2006, s. 179.
 • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1988, s. 211.
 • Źródło: Piotr Łopuszański, Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią, Warszawa 2006, s. 373.
 • Źródło: Bolesław Leśmian, Jadwiga, [w:] tegoż, Napój cienisty, Warszawa 2019.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida