Warsztaty interpretacyjne. Cyprian Kamil Norwid Ostatni despotyzm i Stanisław Barańczak Garden party – analiza porównawcza

Tekst: Marta Tomczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Projekt prezentacji multimedialnej: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

 • Źródło: Marian Stala, Ironia i wierność. Uwagi o tomie „Przed i po” Stanisława Barańczaka spisane jesienią 1988 roku, [w:] Przeszukiwanie czasu, Kraków 2004, s. 202.
 • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 1999, s. 152.
 • Źródło: Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1986, s. 223.
 • Źródło: Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1986, s. 226.
 • Źródło: Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1986, s. 228.
 • Źródło: Marian Stala, Ironia i wierność. Uwagi o tomie „Przed i po” Stanisława Barańczaka spisane jesienią 1988 roku, [w:] Przeszukiwanie czasu, Kraków 2004, s. 204–205.
 • Źródło: Stanisław Barańczak: widma poezji, [w:] Andrzej Skrendo, Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 2 (146), 2014, s. 284–306.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Norwid nie chce podpisać volkslisty, [w:] tegoż, Przed i po, Londyn 1988, s. 98.
 • Źródło: Adam Zagajewski, Żelazo, [w:] Stanisław Barańczak, Przed i po, Londyn 1988, s. 148.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Norwid nie chce podpisać volkslisty, [w:] tegoż, Przed i po, Londyn 1988, s. 147.
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Szukając miary, może tworzysz miarę, [w:] tegoż, Przed i po, Londyn 1988, s. 146.
 • Źródło: Irena Jokiel, Poeta w szarej strefie – Tadeusz Różewicz, [w:] Teksty Drugie, t. 6, 2005, s. 111–116.
 • Źródło: Adam Zagajewski, Piosenka emigranta, [w:] Stanisław Barańczak, Przed i po, Londyn 1988.
 • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Ostatni despotyzm, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ostatni-despotyzm.html [dostęp 7.12.2023].
 • Źródło: Stanisław Barańczak, Garden party, [w:] Stanisław Barańczak, 159 wierszy, Kraków 1993, s. 150.
 • Źródło: Tadeusz Różewicz, Szara strefa, [w:] tegoż, Szara strefa, Wrocław 2002, s. 12.