Warsztaty interpretacyjne. Cyprian Kamil Norwid Ostatni despotyzm i Stanisław Barańczak Garden party – analiza porównawcza

Tekst: Marta Tomczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Projekt prezentacji multimedialnej: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

 • Zagajewski Adam, Piosenka emigranta, [w:] Barańczak Stanisław, Przed i po, Londyn 1988.
 • Jokiel Irena, Poeta w szarej strefie – Tadeusz Różewicz, [w:] Teksty Drugie, t. 6, 2005.
 • Różewicz Tadeusz, Szara strefa, [w:] tegoż, Szara strefa, Wrocławq 2002.
 • Barańczak Stanisław, Szukając miary, może tworzysz miarę, [w:] tegoż, Przed i po, Londyn 1988.
 • Barańczak Stanisław, Norwid nie chce podpisać volkslisty, [w:] tegoż, Przed i po, Londyn 1988.
 • Zagajewski Adam, Żelazo, [w:] Barańczak Stanisław, Przed i po, Londyn 1988.
 • Stanisław Barańczak: widma poezji, [w:] Skrendo Andrzej, Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 2 (146), 2014.
 • Stanisław Barańczak, Ironia i harmonia, Warszawa 1973.
 • Alina Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1986.
 • Cyprian Kamil Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 1999.
 • Cyprian Kamil Norwid, Ostatni despotyzm.
 • Marian Stala, Ironia i wierność. Uwagi o tomie „Przed i po” Stanisława Barańczaka spisane jesienią 1988 roku, [w:] Przeszukiwanie czasu, Kraków 2004.
 • Stanisław Barańczak, Garden party.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida