Warsztaty interpretacyjne. Czesław Miłosz To

Tekst: Marta Tomczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Projekt prezentacji multimedialnej: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

 • Miłosz Czesław, „Gazeta Wyborcza” 2001.
 • Miłosz Czesław, To, [w:] tegoż, To, Kraków 2000.
 • Tischner Józef, Krótki przewodnik o życiu, Kraków 2017.
 • Błoński Jan, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 4-5/1981.
 • Barańczak Stanisław, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja ”, nr 4-5/1981.
 • Auden Wystan Hugh. Cytat za: Czesław Miłosz, Przeciw poezji niezrozumiałej, [w:] Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 5-6, 1990.
 • Stelmaszczyk Barbara, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 18.
 • Ingarden Roman, Człowiek i jego rzeczywistość, [w:] tegoż, Książeczka o człowieku, Kraków 1987.
 • Twardowski Jan, Szukałem, [w:] tegoż, Zaufałem drodze, Warszawa 2007.
 • Niewyrażone, [w:] Miłosz Czesław, Wiersze wszystkie, Kraków 2011.
 • Czesław Miłosz, Szczęście, [w:] Gazeta Wyborcza, 2001.
 • Łukasz Tischner, Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła, Kraków 2001.
 • Czesław Miłosz, Kuźnia, [w:] Dalsze okolice.
 • Słownik terminów literackich, oprac. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.
 • Julian Kornhauser, Czesława Miłosza strategia ochronna, [w:] Poezja i codzienność, Kraków 2003.
 • Czesław Miłosz, To.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida